Uzaleznienie zywieniowe wikipedia

Uzależnienie od pornografii to patologiczne wzięcie (z pogranicza seksoholizmu i siecioholizmu) polegające na całym podporządkowaniu codziennej rutyny oglądaniu materiałów pornograficznych. Dla nałogowców obejrzenie filmu pornograficznego ujawnia się jedynym sposobem na osiągnięcie satysfakcji seksualnej, dlatego klasyczny stosunek seksualny z różną przestaje być dlań atrakcyjny. Nie posiada nic niestosownego w wypadku, gdy film pornograficzny służy podczas masturbacji lub jako element gry wstępnej wzmagający podniecenie u obojga partnerów. Z zaburzeniem mamy do robienia dopiero wtedy, gdy cały harmonogram dnia chciany jest pod kątem możności zdobycia satysfakcji idącej z stałego obserwowania się materiałom pornograficznym. Osoba zapadająca na uzależnienie od pornografii zatrzymuje się oglądaniem pornografii nawet w godzinach pracy lub w ciągu, który powinna spędzić na szkole bądź działaniu innych obowiązków. Leczenie objawia się odpowiednim rozwiązaniem terapeutycznym, kiedy nałogowiec zaczyna odczuwać, iż traci opiekę nad polskim trwaniem i patologiczny popęd zaczyna dyktować strategię dnia powszedniego.

Chociaż oglądanie pornografii przez dzieci może zrobić spustoszenie w ich psychice, to u dorosłych ludzi (świadomych umownego charakteru omawianego materiału), zazwyczaj nie jest takie niebezpieczeństwo. Aczkolwiek przy zastrzeżeniu, że nie stanowi toż już uzależnienie od pornografii, czyli niepohamowany nałóg, który zaczyna przeważać nad wszelkimi innymi aspektami bycia danej instytucje. Dzieli się pięć etapów uzależnienia od pornografii: odkrycie, badanie i poszukiwanie, uniewrażliwienie, eskalacja oraz realizacja. Leczenie nałogu grupa osób rozpoczyna tylko po dokonaniu piątej fazy, kiedy (niegdyś jeszcze ekscytujące) bierne oglądanie materiałów pornograficznych obecnie nie przynosi żadnego zaspokojenia. Wykorzystawszy już wszystek dostępny potencjał erotyczny Internetu, nałogowcy zaczynają poszukiwać sposobności, aby zdobyć w życie osobiste umiejętności, jakie potrafią pokazać się szkodliwe dla innych ludzi. Niestety, często dopiero doświadczenie nieprzyjemnych konsekwencji omawianych zachowań stanowi w stopniu otrzeźwić seksoholika z zamiłowania od pornografii i dostarczyć mu przyczynie potrzebnej do złożenia się o usługa do seksuologa.