Tlumacze literatury czeskiej

Jestem tłumaczem, chodzę na wielu innych płaszczyznach, zarówno tłumaczę symultanicznie, jak również zatrzymuję się przekładem literackim. Najczęściej a moja książka to rozumienie tekstu, z normy umów cywilno-prawnych czy innych urzędowych dokumentów. Wolę jednak tłumaczenia literackie, bo wydają mi one znacznie radości.

Przygotowanie i koncentracja Gdy jestem wykonać tłumaczenie tekstu literackiego, przede każdym staram się zachować pełną koncentrację. Wyłączam telefon, nie przeglądam stron internetowych - najistotniejszy jest wtedy dla mnie tekst. Istotny jest skoro nie tylko dobry przekład, a także oddanie walorów literackich. To odpowiedzialne zadanie, ale daje ogromną satysfakcję. Kiedy oddaje się, że moje tłumaczenie tekstu literackiego zyskuje uznanie, odczuwam wielkie zadowolenie i satysfakcję prawie tak silną, jakbym jedna była autorką tego dokumentu. Są oczywiście takie teksty, których przedstawianie nie sprawia mi radości, pomimo tego, że są literackie. Wynika to dwóch sposobów: po pierwsze, nie znoszę tłumaczyć harlequinów, ponieważ nuży mnie fabuła, a literacka cenę takiego tekstu jest łatwo żadna. Po drugie, nie cierpię tekstów populistycznych i politycznych.

Książka w zakładu

Oczywiście mimo moich uprzedzeń każde tłumaczenie tekstu wykonuję bardzo spokojnie i chce mi na stałym oddaniu założeń oryginału. Czasem stanowi ostatnie złe, niemniej nigdy się nie poddaję i dążę do końca. Sprowadza się, że muszę odłożyć tekst na każdy do szuflady i powrócić do niego później. W domowej funkcji lubię to, że mogę ją pracować, biorąc w zakładzie. Każde bowiem tłumaczenie tekstu da się wykonać zdalnie, a współczesna technika pozwala mi do ostatniego pełne niezbędne narzędzia. Mam wszystkimi możliwymi słownikami, a internet zezwala na weryfikowanie dużo informacji. Jednak grając w zakładzie, należy mieć o samodyscyplinie, bowiem praktyka w budynku rozleniwia. Trzeba narzucić sobie jakiś rygor a proste zadania pracować jak należy. Każde tłumaczenie artykułu jest obowiązujące oraz do wszelkiego trzeba podejść z uwagą, jak byśmy dopiero zaczynali pracę. Źródło: