Odpylanie tworzywa

Dyrektywa 94/9/WE (ATEX) to wyraz normatywny, który dostarcza się także do urządzeń jak i systemów ochrony. Omawiane urządzenia poświęcone są w pierwszej mierze do podawania ich w strefach zagrożonych wybuchem metanu lub pyłu węglowego. Zasada ta stanowi faktem Parlamentu Europejskiego i Narady z dnia 23 marca 1994.

Knee Active PlusKnee Active Plus. Térdstabilizátor

I w naszym systemie prawnym została zapoznana na bazie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22.12.2005r. Dz.U. Nr 263, Poz. 2203 Głównym zamierzeniem zasady jest przede wszystkim zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich zwracających się do narzędzi i układów ochronnych przeznaczonych do użytkowania w okolicach zagrożonych wybuchem właśnie metanu lub i pyłu węglowego. Dyrektywa ma jednak zastosowanie jeszcze do urządzeń i ponadto systemów ochronnych danych do użytkowania w okolicach zagrożonych wybuchem. Jednocześnie należy zauważyć, że równocześnie omawiana dyrektywa dotyczy urządzeń zabezpieczających, sterujących oraz regulacyjnych. Urządzenia te wybiera się do celu poza omówionymi strefami ale które wpływają na bezpieczne chodzenie do urządzeń oraz układów ochronnych oddanych do użytku w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Istnieją wyłączenia stosowania dyrektywy ATEX. Omawianej dyrektywy nie stawia się między innymi do wyrobów medycznych, które użytkowane są w medium medycznym. Nie bierze się jej też do sprzętu oddanego do użytku domowego, sprzętu ochrony osobistej, statków, środków transportowych. Niniejszy akt prawny Unii Europejskiej posiada szczegółowe wymagania, które dane są w konkretnych normach. Ponadto klasyfikuje sfery zagrożone wybuchem, jakie znajdują się w Dodatku nr A do dyspozycji 1999/92/WE ATEX137 z dnia 16.12.1999 "O minimalnych wymaganiach zwiększających bezpieczeństwo oraz ochronę zdrowia pracowników potencjalnie narażonych przy książki w terenach z treścią wybuchową". Dania a sposoby ochronne mogą być celem innych dyrektyw, dotyczących innych elementów i jakie również przewidują danie na nim znaku CE. Znak ten winien stanowić ważny, jasny i odporny. Obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE. Bycie się ostatnie dnia 20 kwietnia 2016 r.