Odpylacz

Odpylacz wykonany zgodnie z informacją atex (atex dust collector) siedzi w sytuacji filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, przeznaczony stanowi dla średnich i szerokich instalacji odpylających z okazją rozbudowy w perspektywie.

Cięższe frakcje surowca separowane są często w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany produkt jest wybierany poprzez przenośnik łańcuchowy w miejscowość zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania środka na zewnątrz filtra.

drukarki fiskalne

Podczas standardowej pracy, zapylone powietrze jest dostarczane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest składane do odpylacza. Na wlocie do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, które są dostępne w porządku dobrej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy następuje w porządku wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, powraca do rozprężenia, co sprawia, że ciężkie frakcje wychodzą na dno leja. Materiał zgromadzony w leju odpylacza jest wybierany poprzez przenośnik łańcuchowy do tematu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie towaru na zewnątrz odpylacza. Frakcje, które nie spadły od razu na dno filtra, są wysyłane do rękawów filtracyjnych. Po przejściu przez worki filtracyjne, czyste powietrze trafia do kanału wylotowego z odpylacza.

Na głowie wszystkich modułów wybiera się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który gwarantuje oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, zgodnie z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega ruszaniu się wentylatora po zatrzymaniu, co sprawia maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia i minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest ustawiony dla pracy przy 50 Hz co stanowi sprawiedliwe dla silnika 1,1kW. Ważna jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co pozwalają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w okresie jego roli (on-line) jak i po jego wyłączeniu (off-line).