Kasa fiskalna

Na polu Europy dochodzi rocznie do przynajmniej dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów oraz gazów, które prowadzą do dewastacji maszynerii, uszkodzeń mebla i domów, oraz nie rzadko również do utraty ludzkiego życia. Do początku może sprawić powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź miałów jest wytwarzana, robiona i składowana w obecności tlenu. Największe zagrożenie atmosferą wybuchową zachodzi zazwyczaj w punktach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody oraz portach morskich tudzież na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu oferowanego w Grup Europejskiej, a wykorzystywanego w towarzystwu wrażliwym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od chwili zdobycia w życie dyrektywy ATEX całe tego rodzaju urządzenia muszą być certyfikat ATEX także być częste odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do skorzystania w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych odpowiednim certyfikatem. Pracowników obejmuje natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób zarabiających w towarzystwu narażonym na eksplozję. Sama zasada ATEX 94/9/WE jest wykorzystywana do sprzętów mających swoje źródło zapłonu, ponieważ w ich przypadku jest ewentualność wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności stałej i większych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest zwykłym rozporządzeniem, to wśród korzyści pochodzących z podporządkowania się temu normalni można wymienić:

zagwarantowanie bezpieczeństwa stanowiska pracy dla gości w punktach produkcyjnych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w prac, zapewnienie wymaganej jakości urządzeń do obrotu handlowego na kraju Unii Europejskiej, koordynacja służb bezpieczeństwa i higieny rzeczy oraz jednostek odpowiedzialnych.