Gaszenie pozarow typu e

Podczas prób gaszenia pożarów wielu ludzi odruchowo sięga po wodę. Jest zatem najatrakcyjniejszy a daleko powszechny środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści od gaszenia pożarów, nie zawsze się na nią przyjmują. Wybór środka gaśniczego zależy od opalającego się materiału.

shampoo mot håravfallZobacz naszą stronę www

Piany gaśnicze Piany gaśnicze świetnie kontrolują się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych i wszystkiego co mówi z wodą. Z zmiany proszki gaśnicze są największe wykorzystanie. W zależności od posiadanego składu potrafią być brane do gaszenia prawie wszystkich palących się materiałów. Gazy gaśnicze, z jakich największy jest dwutlenek węgla, pewne są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki także takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. I woda doskonale realizuje proste postanowienie w zetknięciu z palącymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, jak na dowód drewno, papier, węgiel, słoma.

Steam fire extinguishing czyli para jako materiał gaśniczy Podobne służenie jak woda ma para jako sposób gaśniczy (steam fire extinguishing). Zapewne żyć kojarzona w sukcesach płonięcia tych tychże produktów. Zasadnicza różnica między parą a wodą polega na ostatnim, że wodę można przesadzać w jakimś miejscu, a parę tylko w oddzielnych mieszkaniach o pojemności nie dłuższej niż 500 metrów kwadratowych. W ogromniejszych mieszkaniach działanie pary przejawia się nieefektywne. Do dobrego gaszenia pożarów potrzebna jest nie tylko znajomość środków gaśniczych dobrych do innych substancji, ale również zasady ich przetwarzania i wyrażania w teren pożaru.