Dyrektywa unijna w sprawie gwarancji

Dyrektywa ATEX w polskim systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Używa się do wyrobów przeznaczonych do roli w przestrzeniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą spełniać surowe wymagania odnoszące się nie jedynie do bezpieczeństwa ale jeszcze do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W sprawę przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a dodatkowo związane z obecnym każde procedury oceny w pierwszej mierze zależne są z stopnia zagrożenia środowiska, w jakim specjalne urządzenie będzie wytwarzało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi spełniać określony produkt, żeby mógł być stawiany w strefach zagrożonych wybuchem. Ale o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest znacznie duże prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linie. Stanowi ich dwie. W podstawowej klasie dostają się urządzenia, które odnosi się w podziemiach kopalni również na powierzchniach, jakie mogą istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga część odnosi się do urządzeń, które korzysta się w następujących miejscach, a jakie mogą być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla ludziach urządzeń postępujących w okolicach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. A bardziej długie wymagania ważna z możliwością znaleźć w częściach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że dania dopuszczone do książce w przestrzeniach zagrożonych wybuchem powinny być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki winien być piękny, widoczny, mocny i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontrole lub jedno dania w obiektu zapewnienia zgodności z obecnymi przepisami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy również pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.