Certyfikowane szkolenia infor

W warunkach dużego zapylenia powietrza i / lub nasycenia go substancjami grożącymi wybuchem, wskazane jest praktyczni narzędzi i rozwiązań instalacyjnych spełniających normy opisane w przepisach działających na obszarze całej UE, posiadających certyfikat ATEX, czyli ATmosphères Explosives.

Instalacja ATEX "atex installation" - unormowania prawne Obowiązek wprowadzenia certyfikacji i konieczności wykorzystania certyfikowanych narzędzi w przestrzeniach (przedsiębiorstwach) zagrożonych wybuchem) wprowadziła dyrektywa UE nr 94/9/EC. Regulacje w kierunku ochrony przeciwwybuchowej dotyczą wszystkiego sprzętu elektrycznego i technicznego a wszystkich organizmów kontrole przeciwwybuchowej, stosowanych w klubu z pracą morską, naziemną i podziemną.

Sprzęt objęty dyrektywą ATEX Dyrektywa obejmuje także wszystkie maszyny, aparaty, kiedy oraz punkty kontrolne, które podejmują w strefach zagrożonych wybuchem. De facto każde urządzenia dostające się w takich strefach powinny stanowić odpowiednie certyfikaty, też jak cała instalacja ATEX powinna spełniać wymogi dyrektywy. W ramach dyrektywy narzędzia oraz sprzęty objęte certyfikacją podzielono na dwie grupy. Do pierwszej zaliczono sprzęt grany w przemyśle wydobywczym (kopalnie), do większości drugiej wszystkie pozostałe urządzenia. Są wtedy w szczególności odpylające instalacje ATEX chodzące na model w przemyśle drzewnym lub lakierniczym oraz wszelkie filtry, odciągi i armatura zabezpieczająca siedząca w warunkach zapylenia.

Każdy projekt nowej instalacji ATEX w polach zagrożonych wybuchami, razem z uregulowaniami zamkniętymi w zasadzie, powinien stanowić opracowany zgodnie z zamkniętymi w niej podstawami, co w realizacji ma kierować do obniżenia ryzyka wybuchu i podniesienia poziomu bezpieczeństwa ludzi i akcesoriów (i środowiska) grających w warunkach dużego stężenia substancjami stwarzającymi zagrożenie.